Dát Pes Druh Miesto Trieda Zn Titul Rozhodca
Rok 2013
.6.7. Apple MVP Veľká Ida Mlad V1 CAJC
Korózs
6.7. ASIASUN MVP Veľká Ida Mlad V1 CAJC,BOB Korózs
17.5. APPLE Svetova Budapešť Mlad V3   Takahiro Miyagawa
17.5. ASIASUN Svetova Budapešť Mlad V3   Takahiro Miyagawa
12.5. APPLE MVP Košice Mlad V1 CAJC Pettko Csába
12.5. ASIASUN MVP Košice Mlad V1 CAJC Pettko Csába
4.5 APPLE Klub Nenince Mlad V1, CAJC,BOB Milan Bíroš
4.5. ASIASUN Klub Nenince Mlad V1 CAJC Milan Bíroš
24.2. APPLE MVP Nitra Mlad V3   Ramuné Kazlauskaité
24.2. ASIASUN MVP Nitra Mlad V4   Ramuné Kazlauskaité
23.2. APPLE MVP Nitra Mlad V3   Djordje Ratkov
23.2. ASIASUN MVP Nitra Mlad V   Djordje Ratkov
      2012        
15.9 Apple Klubová Sereď Šten VN1 Best Puppy T.Bošnjak
15.9. Asiasun Klubová Sereď Šten VN1    -    T.Bošnjak
Rok 2011
20.2. Abigail Medzin Košice Stred V2 Reserve CAC Damir Skok
30.4. Abigail Klubová Nenince Otv V2 Reserve CAC Daniel Meeremans
3.5. Abigail Národná Senec Šamp V2 Reserve CAC Tibor Havelka
4.5. Abigail Medzin Nitra Šamp V1 CAC
Víťaz veľkej ceny
Mravík
5.5. Abigail Medzin Nitra Šamp V1 Reserve CAC Ridarčíková
24.7 Abigail Medzin Veľká Ida Šamp V1 Reserve CAC Danijel Boroš Djevi
11.9. Abigail Národná Prešov Šamp V1 CAC
Víťaz SK
Pettko Csába
17.9. Abigail European Galanta Šamp V1 CAC Peinado Asenzi
18.9. Abigail Klubová Galanta Šamp V1 CAC Marián Priehoda
Rok 2010
9.1. Abigail Národná Olomouc Mlad V4 x Jančík
6.2. Abigail Medzin Brno Mlad V x Řehánek
7.2. Abigail Medzin Brno Mlad V2 x Polgár
11.4. Abigail Národná Ostrava Mlad V2 x Ovesná
1.5. Abigail Klubová Nenince Mlad V1 x Václavík
2.5. Abigail Národná Banska B Mlad V1 CAJC Bíroš
15.5. Abigail Medzin Bratislava Mlad V4 x Litov
16.5. Abigail Medzin Bratislava Mlad V3 x Muntean
6.6. Abigail Medzin Nitra Mlad V2 x Kumpumaku Veli-Peka
21.8. Abigail Medzin Bratislava Stred V1 CAC, CACIB Ridarčíková
22.8. Abigail Medzin Bratislava Stred V1 CAC, resCACIB Pekó Szába
12.9. Abigail Národná Prešov Stred V1 CAC, Víťaz SK 2010 Jaroslav Matyáš
9.10. Abigail Galanta Galanta Stred V2 Reserve CAC Poças, Joa~o Vasco
Rok 2009
5.12. Abigail Medzin Nitra Dor VN1 x Benkovský
6.12. Abigail Medzin Nitra Dor VN1 x Bíroš