12.5..2013
JUDGE: Pettko Csába

ASIASUN
11mesačná suka, atletická postava, stabilné kly, výborné končatiny,
pekný pohyb, výborná prezentácia
Výborná 1, CAJC

APPLE
11mesačný pes, silná a typická hlava, dobré svaly, výborné končatiny,
pekný pohyb
Výborný 1, CAJC